Geen widgets gevonden in de zijbalk

Acties 2023

Op deze pagina gaan we u informeren over de acties tijdens het Roparun jaar 2023, inclusief het opgehaalde bedrag per actie. De opbrengsten van de actie komen volledig ten goede aan onze deelname aan de Roparun en steunen zo de palliatieve kankerzorg.